15 มกราคม 2561
ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมาราช
นายไพศาล เกื้ออรุณ